Print / Llum

20.00
  • Print / Llum
  • Print / Llum

Impresión de la pintura original 'Llum'
Impreso sobre papel entelado 250gr en Canon imageRunner 600 con tintas CMYK
Firmada

Tamaño:
210x210 mm [margen blanco de 2cm]

[Marco no incluído]